Szolgáltatás:
Leírás:
Megye:
Település:

Tranzakciós illeték mértéke

A tranzakciós illetéket a 2012. évi CXVI. törvény vezette be, amely 2013. január 1-én lépett hatályba. A tranzakciós illeték fizetési kötelezettség a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra vonatkozik, kivéve a Magyar Nemzeti Bankot.

Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési műveletek az alábbiak:
  • átutalás,
  • a beszedés,
  • a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés,
  • a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés,
  • a készpénzkifizetés fizetési számláról,
  • a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív),
  • a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, a legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki értékpapír kibocsátása,
  • az egynapos, legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki betét lekötésére irányuló művelet.
  • és minden olyan fizetési művelet, ami a fizetési megbízást adó részére vezetett számláját a megbízás alapján adott összeggelcsökkenti.

kivételek a tranzakciós illeték alól pl. ha ugyanazon bankban vezetett 2 számla között hajtunk végre fizetési műveletet. Tehát ha a fizető fél és a kedvezményezett személye megegyezik, valamint a jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet, ideértve az eredeti állapot helyreállítására irányuló fizetési műveletet is.

A pénzügyi tranzakciós illeték összegének az alapja a pénzátutalási megbízásban szereplő összeg; illetve az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját megterheli.

A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke
A pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,1 %-a, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint, Ezesetben a csoportos átutalás egyes átutalási megbízásai és a csoportos beszedési megbízás egyes beszedési megbízásai önálló fizetési műveletnek minősülnek.

A pénzforgalmi szolgáltató, - aki az illeték megfizetésére kötelezett - a számlakivonaton tájékoztatja ügyfelét a számláján végrehajtott - illetékköteles - fizetési művelet után megállapított illeték összegéről.

A pénzforgalmi szolgáltató a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget a teljesítési napot követő hónap 20. napjáig,havi rendszerességgel állapítja meg.