Szolgáltatás:
Leírás:
Megye:
Település:

Általános Szerződési Feltételek

A Szakkatalógus célja a Felhasználóknak tájékozódási, a Vállalkozásoknak pedig örökké tartó teljesen ingyenes megjelenési lehetőséget nyújtani.

A Szakkatalógus szolgáltatásainak használatával Felhasználó elfogadja jelen Szabályzatot és annak teljes használata alatt kötelező módon betartja a Szabályzatot.
 1. Alap rendelkezések
  1. Szakkatalógus: a www.szakkatalogus.hu webcímen elérhető szakmai katalógus
  2. Üzemeltető: a Szakkatalógus üzemeltetője, Tóth Sándor (Levelezési cÍm: 4001 Debrecen, Postafiók 520)
  3. Szabályzat: jelen Általános Szerződési Feltételek
  4. Felhasználó: a Szakkatalógus oldal használója
  5. Regisztrált felhasználó: a Szakkatalógus oldalon regisztráló felhasználó
  6. Vállalkozás: olyan Felhasználó, aki regisztrációval a vállalkozását megjeleníti
  7. Szerződés: Üzemeltető és Felhasználó, Üzemeltető és Regisztrált felhasználó, Üzemeltető és Vállalkozás között létrejövő megállapodás, melynek tárgya a Szabályzat elfogadása és mely ráutaló magatartással jön létre
 2. Szolgáltatások
  1. A Szakkatalógus honlapon elérhető szolgáltatásai ingyenesek.
  2. A Szolgáltatások köre felölel minden olyan funkciót, amely a honlapon elérhető. Például, de nem kizárólagosan: cégkeresés, cégregisztráció, véleményezés, fórum.
  3. A Szakkatalógus olyan része, melyben a Felhasználó adatokat, véleményeket oszt meg másokkal.
  4. Bizonyos szolgáltatásokat csak előzetes regisztrációval vehetők igénybe. A regisztrációs és az ehhez szükséges adatok megadása önkéntes.
  5. A Vállalkozás, mint vállalkozásának adatainak közzétevője és a Regisztrált felhasználó, mint a közösségi funkciók használója felelős az általa közzétett adatokért.
  6. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szakkatalógus szolgáltatásait bármikor, akár előzetes értesítés nélkül is bővítse, módosítsa, szüneteltesse vagy megszüntesse.
  7. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy szándékos rongálás, valótlan vagy bizonyíthatatlan tények közzétevőjét kitiltsa egyes vagy az összes szolgáltatásból. Továbbá az ilyen adatok eltávolításra kerülnek.
  8. A Szakkatalógus adatbázisa, megjelenése, emblémája a szerzői és szomszédos jogi törvények szerint védett. Azokat felhasználni, újra közzétenni tilos.
 3. Ügyfelek
  1. Felhasználó
   1. A Felhasználó azzal, hogy ellátogatott a Szakkatalógus oldalára, elismeri és elfogadja a Szabályzatot.
   2. A Szakkatalógus egyes funkciójához, szolgáltatásához nem szükséges a Felhasználónak regisztrálnia, de e nélkül is köteles tiszteletben tartani a Szabályzatot.
   3. A Felhasználó által megadott adatokért a Felhasználó a felelős.
   4. A Szabályzat be nem tartása esetén Üzemeltető jogosult a Felhasználót a szolgáltatásokból kizárni.
  2. Regisztrált felhasználó
   1. Üzemeltető előzetes regisztráció esetén biztosítja egyes közösségi funkciók használatát.
   2. A Regisztrált felhasználó a regisztrációkor megadott adatokért felelős. Az Üzemeltető regisztrációkor a Felhasználó e-mail címét ellenőrzi.
   3. A Regisztrált felhasználó közösségi funkciók használata során megadott adatokért felelősséggel tartozik.
  3. Vállalkozás
   1. Vállalkozás – regisztráció után – igénybe veheti a Szakkatalógus cégadatbázis szolgáltatását, melynek keretében a Vállalkozás által megadott vállalkozói megadott adatok megjelennek a Szakkatalógusban.
   2. Vállalkozás felelős az általa feltöltött adatok valódiságáért.
 4. Adatvédelem
  1. Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a Szakkatalógus révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak. A cég bármilyen online adatgyűjtés esetén részletes tájékoztatót bocsát ki a Felhasználók rendelkezésére az Internet keretein belül. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján is tájékoztatja a társaság.
  2. Üzemeltető az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.
  3. A Szakkatalógus Felhasználói adatait kizárólagosan az Üzemeltető kiadványainak és szolgáltatásainak fejlesztéséhez, illetőleg saját célú kutatásaihoz és statisztikai felméréseihez használja fel. Egyéb célra az ügyfelek és látogatók által megadott adatok csak az érintettek hozzájárulásával használhatók fel.
  4. A Szakkatalógus használata során Felhasználó az Üzemeltetőtől független szolgáltatóval is kapcsolatba kerülhet.
   1. Szakkatalógus felületein megjelenő hirdetések szolgáltatója a Google. A Google Adsense szolgáltatásának adatvédelmi szabályzata elérhető a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ads/weboldalon.
   2. Szakkatalógus felületén harmadik fél cookie-kat helyezhet el és olvashat a Felhasználó böngészőjében, a hirdetésmegjelenítés eredményeként webes nyomjelzőt használhat információgyűjtési célból.
  5. Üzemeltető az általa nyilvántartott személyes adatokat harmadik fél részére csak törvényi felhatalmazás alapján ad ki.
  6. Üzemeltető nem felelős az oldalon megjelenő cégadatokért és a felhasználók által közölt adatokért, véleményekért.
  7. Ha Ön jogai sérülését észleli, azt jelezheti a Szakkatalógus Üzemeltetőjének.
   1. Hamis, megváltozott cégadatok megváltoztatásához vagy törléséhez a leggyorsabb megoldásként küldjön e-mailt vagy jelezze a cég adatlapján található Hibabejelentés linken keresztül.
   2. Hamis, lejárató vélemények törléséhez jelentse a véleménynél található Jelentés linken keresztül vagy küldjön e-mailt.
   3. Az Üzemeltető soron kívül intézkedik a beérkezett panasz kivizsgálásáról és legkésőbb 8 munkanapon belül értesíti a panaszt tevőt a vizsgálat eredményéről.
   4. A 4.7.1-2. alpontokban foglaltak minősített esetek, ezeken kívül is jelezheti észrevételét e-mailben vagy az Üzemeltető postacímén.
 5. Egyéb rendelkezések
  1. A Szakkatalógus egy családbarát szakmai katalógus. Az Üzemeltető tiltja a kizárólag felnőtteknek szóló tartalmak közzétételét. Így a Regisztrált felhasználó és a Vállalkozás sem fogalmazhat vulgarisan, nem tehet közzé pornográf, erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalmat, hacker-, illetve crackertartalmat, szerencsejátékkal vagy kaszinóval, kábítószerek és kábítószer-fogyasztással kapcsolatos tartalmat, nem utalhat arra, hogy hamisítványt, fegyvert vagy lőszert, receptköteles gyógyszert, alkoholt, dohányárut és kapcsolódó árut értékesít vagy iskolai dolgozatot, főiskolai vagy egyetemi munkát értékesít vagy terjeszt. Tovább tilos bármilyen egyéb olyan tartalom közzététele, amely törvénybe ütközik, törvénybe ütköző tevékenységet támogat, vagy sérti mások törvényes jogait.
  2. A Szerződés kapcsolatos bármely vitás kérdés eldöntése érdekében az Üzemeltető kiköti a Debreceni, illetve a Hajdú-Bihar megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
  3. A Szerződés a felek között e tárgyban létrejött teljes megállapodás minden korábban e tárgyban létrejött felek között szerződést és megállapodást felülír.
  4. Az Üzemeltető jogosult megváltoztatni a jelen Szabályzatot. Amennyiben az ilyen módosításokról történő értesítést követően Ön továbbra is fél marad a jelen Szabályzatban, azt úgy kell tekinteni, hogy elfogadja ezeket a módosításokat.
  5. A Szabályzatban foglalt jogok és jogorvoslati lehetőségek nem érintik a törvény által meghatározott jogokat és jogorvoslati lehetőségeket.
  6. A Szabályzatban érvénytelen, jogszabályba ütköző vagy kikényszeríthetetlen rendelkezése nem érinti a jelen Megállapodás többi rendelkezésének érvényességét.
  7. A Szabályzat, amely az 5.3. pont alapján időről időre módosulhat, mindenkori állapotát a http://www.szakkatalogus.hu/aszf.html címen érhető el.
Tóth Sándor
Debrecen