Szolgáltatás:
Leírás:
Megye:
Település:

Rezsicsökkentő intézkedés 2013. július 1 után!

Rezsicsökkentő intézkedés 2013. július 1 után!

A közszolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével egyidejűleg részletes írásbeli tájékoztatást ad a természetes személy ingatlantulajdonosok, illetve társasházak (és lakásszövetkezetek) részére arról, hogy a rezsicsökkentés hatására a 2013. június 30-i díjához viszonyítva mekkora a rezsicsökkentés mértéke.

Első számú rendelkezés, hogy 2013. július 1-ét követő időszakban teljesített a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, vagyis a szippantott szennyvíz összege (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján számított összeg 90%-át.

A tevékenységüket 2013. január 31-ét követően megkezdő szolgáltatók esetén a díj, vagy az önkormányzat és a közszolgáltató között 2013. január 31-én hatályban lévők közül az azokban rögzített legalacsonyabb szolgáltatási összeget kell megfizetni.

A társasházak esetében az ingatlantulajdonost illeti meg a díjcsökkenés, ezért a társasháznak tájékoztatnia kell a közszolgáltatót az ingatlantulajdonosok társasházon belüli megoszlásáról, és a rezsidíjcsökkenés már az ezt követő hónaptól jelentkezik a számlán.

Ha 2013. július 1. után az ürítési díj vonatkozásában a társasház a szennyvíztárolóba vezetett szennyvíz mennyisége alapján kívánja a díjcsökkenést a közszolgáltatóval szemben érvényesíteni, írásban tájékoztatja a közszolgáltatót arról, hogy a díjcsökkentés hatálybalépése, illetve az utolsó ürítés óta mekkora
mennyiséggel terhelték az ürítendő szennyvíztárolót.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás:

A természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanok és időlegesen használt ingatlanok esetében a közszolgáltatás díjának alacsonyabbnak kell lennie a 2012. december 31-én alkalmazott közszolgáltatási díj 90%-nál és a 2013. június 30-án alkalmazott közszolgáltatás díj 90%-nál.

Hulladék:

A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási egységre jutó összeg (alapdíjjal) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének 90%-át.

Ha a települési önkormányzati rendelet díjat nem állapított meg, akkor a 2012. április 14-én a közszolgáltatóval fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott díj összegét kell figyelembe venni. Ha a 2012. április 14-ét követően 2013. június 30-ig alkalmazott díj a 2012. április 14-én alkalmazott díjnál alacsonyabb, a díj számításánál ezt –a legalacsonyabbat – kell alapul venni.

A közszolgáltató a kibocsátott számlán zínes mezőben kiemelve tünteti fel a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítási összeget.

A nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott teljes (!) közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 %-kal növelt összegét.

A víziközmű-szolgáltatás:

A fizetendő szolgáltatási díj (alapdíjjal) 2013. július 1-jét követően teljesített szolgáltatásra nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételekkel és egyéb számlaelemekkel együtt, az ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.