Szolgáltatás:
Leírás:
Megye:
Település:

GYES - Kinek jár a gyermekgondozási segély, a gyes?

GYES (Kinek jár a gyermekgondozási segély, a gyes?)

Gyesre jogosult a szülő, a nevelőszülő, (és az 1998. évi LXXXIV. törvény 19. §-ában foglaltak) saját háztartásában nevelt gyermek 3. évének betöltéséig, ikrek esetén a tankötelessé válás évének végéig, míg a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének végéig.Az ellátás a lakhely szerint illetékes Államkincstárnál igényelhető.„Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” elnevezésű formanyomtatványon és a megfelelő sorszámú (szülők 2. nagyszülők 3.) pótlapon. Gyes mellett csak korlátozásokkal lehet dolgozni és a gyerek 1 éves kora előtt napköziben való elhelyezése is csak feltételekkel lehetséges, az alábbiak szerint.

Összege 1 gyermek esetén megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ami 2013. január 1-től hatályosan 28.500,- Ft. Ikergyermekek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ával, ha 2 gyermek van (továbbá, amennyi a gyerekek száma, annyiszor kell felszorozni az öregségi nyugdíj legkisebb összegét)

A nagyszülő akkor igényelheti a gyest, ha a gyermek az 1 évet betöltötte, és a nevelése a szülő háztartásában történik és a gyermek szülei a gyesről lemondanak és egyetértenek, hogy a gyest a nagyszülő vegye igénybe. (nyugdíj mellett is igényelhető)

Gyes mellett kereső tevékenységeta gyermek egyéves koráig nem lehet folytatni! Ha betöltötte az egy évet, utána csak heti 30 órában, kivéve ha otthon végezhető munkáról van szó. (A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlát nélkül folytatható keresőtevékenység; ikrek esetén, ha heti 30 óránál többet dolgozik, akkor csak egy gyerek után fogja kapni a gyest; nagyszülő pedig csak a gyerek 3 éves kora után vállalhat heti 30 órát meg nem haladó munkát.)

Gyes alatt csak akkor járhat a gyerek napközibe, ha a szülő közoktatási, vagy felsőoktatási intézményben tanul nappalin, egyébként csak egy éves kora után helyezhető el, és itt is szigorúbb a szabály a nagyszülőre, hiszen ha a nagyszülő veszi igénybe a gyest, akkor a gyerek 3 éves koráig nem helyezhető el napközbeni ellátást nyújtó intézetben.

Méltányossági alapon is van lehetőség igénybe venni a gyest. Az Államkincstár vezetője állapítja meg a gyermeket nevelő személy részére, amennyiben a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak; vagy a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb 8. életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem gondozható, akkor megállapítja eddig az időpontig, vagy meghosszabbítja ezen feltételek meglétéig.