Szolgáltatás:
Leírás:
Megye:
Település:
Adatlap

dr Bodnár Klára Ügyvéd

Elérhetőségeink:
Cím:
1147 Budapest
Telepes utca 96 2 1
Nyitvatartás:
hétfő: egyeztetés után
kedd: egyeztetés után
szerda: egyeztetés után
csütörtök: egyeztetés után
péntek: egyeztetés után
Tel.:
(30) 560 30 38
E-mail:
Honlap:
Kulcsszavak:
bankjog, ellenjegyzés, fuvarozás és szállítmányozási jog, értékpapírjog, peres képviselet cégképviselet, ügyvédi tanácsadás, peres ügyek, ügyvédi, jogi szolgáltatás, ingatlan adás-vétel, hulladékgazdálkodás, ügyvéd, ügyvédi iroda
Tevékenység körzete:
Budapest
Piliscsaba
Pilisvörösvár
Solymár
Pilisszentiván
Dorog
 
Ismertető:
Dr Bodnár Klára Ügyvéd által ellátott szakterületek:
BÍRÓSÁGI KÉPVISELET:

TULAJDONI PEREK, KÁRTÉRÍTÉSI PEREK, SZAVATOSSÁGI ÉS HIBÁS TELJESÍTÉSRE ALAPOZOTT (FŐKÉNT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS) PEREK, KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI MEGTÁMADÁSA IRÁNTI PEREK, SAJTÓHELYREIGAZÍTÁSI PEREK, SZABADALMI ÉS VÉDJEGYBITORLÁSI ÜGYEK, MUNKAÜGYI PEREK, TERMÉKFELELŐSSÉGBŐL FAKADÓ IGÉNYEK, PÉNZKÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNTI PEREK, VÁLTÓPEREK, STB.

ÜGYFELEIMET A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN IS KÉPVISELEM, FOLYAMATOSAN FIGYELEMMEL KÍSÉRVE A KÖVETELÉSEK FEDEZETÉNEK ALAKULÁSÁT.
CSALÁDI JOG:
KÖZÖS VAGYONMEGSZÜNTETÉSI SZERZŐDÉSEK, ÉLETTÁRSI VAGYONMEGOSZTÁSI SZERZŐDÉSEK, GYERMEKELHELYEZÉSI MEGÁLLAPODÁSOK, TÁVOLSÁGTARTÁS ELRENDELÉSE IRÁNTI KERESTEK,
KISKORÚ VESZÉLYEZTETÉSE MIATTI BÜNTETŐELJÁRÁSI KÉPVISELET, VÁLÓPERI KERESTEK, ESETI ÜGYGONDOKI FELADATOK,

TÁRSASÁGI JOG

cég-, kereskedelmi képviselet alapítás és társasági szerződés módosítás, (Cégbíróság előtti képviselet, kapcsolódó részvény / üzletrész átruházási szerződések, szindikátusi, tagi hitelszerződések, stb. elkészítése),

közremûködés külföldi társaságok létrehozásában, tanácsadás átalakulásokhoz, cégfelvásárláshoz; a céltársaság komplex átvilágítása

képviselet a megbízóval szemben indult versenyhivatali eljárásokban (a vizsgálati szakaszban és a Versenytanács előtt), vállalkozások koncentrációjának engedélyeztetése, tanácsadás versenyjogi és közbeszerzési kérdésekben

(nemzetközi) adójogi tanácsadás

belső szabályzatok, üzletszabályzatok / általános szerződési feltételek, szerződésminták elkészítése, taggyûlés, közgyûlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülések dokumentálása

speciális szakhatóságok (PSZÁF, Gazdasági Versenyhivatal, Közbeszerzési Döntőbizottság, MEH, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőségek, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Munkaügyi és Munkabiztonsági Felügyelet, építésügyi hatóságok, stb.) előtti, valamint egyéb alapítást / mûködést engedélyező hatóságok előtti képviselet

FUVAROZÁSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS MULTIMODÁLIS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK
NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELEK
CMR BIZTOSÍTÁSI ÜGYEK
VÁMÜGYINTÉZÉS
TEHERGÉPJÁRMŰK PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEI

Hitelezői képviselet a felszámolási bíróság előtt (kifogásemelés, adásvételi és zálogszerződések megtámadása, az adós vezetője vagyoni felelősségének megállapítása, marasztalása)

Volt hitelező képviselete vagyonrendezési eljárásban, hitelezők és tulajdonosok képviselete végelszámolási és csődeljárásban

Szakterületek:
INGATLANJOG

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNEK EGYARÁNT NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

AZ INGATLAN MEGSZERZÉSKORI JOGI ÁTVILÁGÍTÁSA, INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI STÁTUSZÁNAK RENDEZÉSE, ÁTMINŐSÍTÉSE, MEGOSZTÁSA, TÖBB EGYESÍTÉSE

ADÁS-VÉTELI, CSERE, AJÁNDÉKOZÁSI, ZÁLOGJOGOT, VÉTELI JOGOT ALAPÍTÓ, HASZONÉLVEZETI, HASZNÁLATI, EGYÉB, TULAJDONJOGOT ÉRINTÕ SZERZÕDÉSEK ELKÉSZÍTÉSÉT

TÁRSASHÁZAK ALAPÍTÁSA FELÉPÍTENDŐ / MÁR HASZNÁLATBA VETT INGATLANRA, KÖZÖS TULAJDONÚ / EGYETLEN TULAJDONOSÚ INGATLANOK TÁRSASHÁZZÁ ALAKÍTÁSA, ALAPÍTÓ OKIRATOK ÉS MÓDOSÍTÁSAIK ELKÉSZÍTÉSE

KAPCSOLÓDÓ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI, ADÓ- ÉS ILLETÉKHIVATAL ELŐTTI ELJÁRÁS, ADÓ- ÉS ILLETÉK TANÁCSADÁS ÉPÍTÉSI HATÓSÁG ELŐTTI KÉPVISELET

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

TERVEZÉSI, ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK, EGYÉB KIVITELEZÉSI ÉS PROJEKT SZERZŐDÉSEK A FELÉPÍTENDŐ; INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN, ÁLTALÁNOS BÉRLETI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (BÉRLETI SZERZŐDÉSEK) KIDOLGOZÁSA


MUNKAJOG

ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS MUNKASZERZŐDÉSEK, MUNKAERŐ KÖLCSÖNZÉSRE IRÁNYULÓ, KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉSEK, MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRINTŐ SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE

A SZAKSZERVEZET / A MUNKÁLTATÓ KÉPVISELETE A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA SORÁN

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓK BELFÖLDI FOGLALKOZTATÁSÁNAK, TARTÓZKODÁSÁNAK ENGEDÉLYEZTETÉSE

KÖRNYEZETVÉDELMI JOG

környezet terheléséből (zaj, rezgés és elektroszmog, káros anyag kibocsátás) adódó kártérítési igények érvényesítése, birtokvédelem ipari tevékenységgel megvalósított birtokháborítás esetén

tanácsadás a rekultivációs kötelezettségek, és az ipari hulladékok kezelésével kapcsolatban

IT JOG , IPARJOGVÉDELEM , SZELLEMI ALKOTÁS JOGA

hazai, nemzetközi és európai uniós védjegyek és ipari formák lajstromoztatása, találmányok szabadalmi oltalomban részesítése

szoftverhasználati, és más mûvek felhasználási szerződéseinek elkészítése, know-how védelem

adatbázis-kezelés engedélyeztetése, e-kereskedelem szerződési feltételeinek kidolgozása

domain név adásvétele, használatával kapcsolatos vitarendezés, holnaptartalom véleményezése
Munkámban arra törekszem, hogy ügyfeleimnek magas szakmai színvonalú és értékes szolgáltatást nyújtsak, valamint, hogy gazdaságilag reális megoldásokat javasoljak .Angolul tárgyalóképes szinten beszélek. Korábban CIB nemzetközi bankcsoportnál és a Hungarocamion Zrt.-nél dolgoztam jogtanácsosként.
Munkám során szerződéseket, más okiratokat, illetve, komplett dokumentációkat is készítek angol nyelven. Igény szerint készítek magyar jogintézményekből kiinduló, vagy angolszász fogalmakra alapuló dokumentumokat. Német nyelvterületen érdekelt ügyfeleim ügyeinek viteléhez német szakfordító és tolmács áll folyamatos rendelkezésemre. Szoros kapcsolatban állok számviteli, adójogi, munkabiztonsági, környezetvédelmi, ingatlanforgalmi, igazságügyi építész és műszaki szakértőkkel, valamint írásszakértővel.
Irodám a TakarNet hálózatához on-line hozzáférési joggal rendelkezik, mely által lehetőség van az ingatlan-nyilvántartási adatok beszerzésére, tulajdoni lapok és térképmásolatok azonnali lekérésére, valamint konkrét ingatlan folyamatos változásfigyelésére, ezen kívül online cégbírósági ügyintézések alapján akár 1 nap alatt cégbejegyzési és cégmódosítási eljárásokat tudok indítani.

Dr. Bodnár Klára ügyvéd
Tel: 06 30 560 30 38Hibás adat jelentése > Adatmódosítás > Értékelje a vállalkozást >
 

 
Még nem értékelte senki. Legyen Ön az első!

Hasonló tevékenységű cégek és vállalkozások a közelben

Dr. Almásy Botyánszky Beatrix Márta
Budapest XII. ker., Böszörményi út 3/C
(30) 6065632
közlekedési jog,, közigazgatási jog,, ingatlan jog,

Marticsek Ügyvédi Iroda
Budapest III. ker., Szőlőkert utca 9
(20) 9165318
ügyvédi, jogi szolgáltatás, ügyvéd
Lukács Ügyvédi iroda Székesfehérvár
Székesfehérvár, Zichy liget 1
(30) 372-2018, (22) 329.238
büntetőjog, munkajog, ügyvédi szolgáltatások

Dr. Garancsy Georgina és Társai Iroda
Budaörs, Farkasréti út 105/2.
(30) 8784136
hivatalos közbeszerzési tanácsadó, közbeszerzési jog, közbeszerzési eljárások lebonyolítása
dr Bodnár Klára Ügyvéd a térképen:
Ingyenes regisztráció